0

ลูกค้าของเรา

ส่วนหนึ่งจากลูกค้าที่ไว้วางใจใช้ฟิล์มทองแดงคอปเปอร์พลัส
ติดตั้งในธุรกิจ และองค์กร เพื่อป้องกันแบคทีเรียน และไวรัส