0


จุดที่แนะนำในการติดตั้ง

FAQs

A. ไม่จำเป็น เพราะคอปเปอร์ในฟิล์มมีคุณสมบัติ ฆ่าเชื้อโรคได้

A. สามารถติดบนวัสดุได้ทุกพื้นผิว ได้ทั้งผิวเรียบ และโค้ง ขึ้นอยู่กับการใช้งาน

A.ฟิล์มนี้ปลอดภัย และไม่มีสารอันตรายเจือปน สามารถสัมผัสพื้นผิวฟิล์มได้ แต่แนะนำให้นำไปติดสถานที่อุณหภูมิไม่เกิน 50 องศา

A.สภาพของฟิล์มขึ้นอยู่กับการใช้งาน คุณสมบัติของทองแดงไม่เปลี่ยนแปลงตามอายุใช้งาน

A. สามารถทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่า เช็คด้วยแอลกฮฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อโรคได้ทั้งหมด