0

เชื้อโควิด มีชีวิตได้นานเท่าไรมาตรการจัดการ Covid-19 ที่รัฐบาลเกาหลีใต้เลือกใช้

การนำแผ่นพลาสติกพอลีเมอร์มาเคลือบนาโนคอปเปอร์ก่อนขึ้นรูป ทำให้ฟิล์มคอปเปอร์พลัสมีคุณสมบัติทำลายแบคทีเรียและไวรัส

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อายุการใช้งานนาน และทำความสะอาดง่าย