0

รับมอบแผ่นฟิล์มทองแดงป้องกันแบคทีเรียและไวรัส

รับมอบแผ่นฟิล์มทองแดงป้องกันแบคทีเรียและไวรัส


2020-07-17 13:57:50

รับมอบแผ่นฟิล์มทองแดงป้องกันแบคทีเรียและไวรัส

5 พฤษภาคม 2563 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร รับมอบแผ่นฟิล์มทองแดงทำลายแบคทีเรียและไวรัส ในนามแบรนด์สินค้าคอปเปอร์พลัส จาก บริษัท พระนคร พรีเมียม แคร์ จำกัด จำนวน 3,800 แผ่น รวมเป็นเงิน 1,500,000 บาท มอบให้กับกระทรวงสาธารณสุข ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี


นายอนุทิน กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดในประเทศไทยคลี่คลายจากจุดวิกฤตแล้ว ความสำเร็จที่เกิดขึ้น ส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้คือ ความตื่นรู้ และวินัยของคนในชาติ รวมไปถึงน้ำใจของคนไทย ที่ร่วมด้วยช่วยกัน จนทำให้เราสามารถผ่านพ้นไปได้ในที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ควรประมาท ขอให้ประชาชนทุกคน ยังอยู่ในวินัย เว้นระยะห่างกับคนรอบข้าง หมั่นล้างมือ รับประทานอาหารแยกสำรับ ใส่หน้ากากผ้า สำหรับกระทรวงสาธารณสุขเอง ได้เตรียมการ เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้ว ซึ่งเราเตรียมการไว้ และอยากให้เป็นการเตรียมไว้แบบรอเก้อ เพราะไม่อยากเห็นการระบาดรอบใหม่อ้างอิง : สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข