0

พีเอ็นเอ กรุ๊ป แตกไลน์ธุรกิจนำเข้า ‘ฟิล์มทองแดง’ ฆ่าเชื้อโควิด-19

พีเอ็นเอ กรุ๊ป แตกไลน์ธุรกิจนำเข้า ‘ฟิล์มทองแดง’ ฆ่าเชื้อโควิด-19


2020-06-01 17:20:39

พีเอ็นเอ กรุ๊ป แตกไลน์ธุรกิจนำเข้า ‘ฟิล์มทองแดง’ ฆ่าเชื้อโควิด-19


รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 หรือ โควิด-19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปทุกประเทศทั่วโลก จนทำให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมการป้องกันเชื้อโควิดขึ้นมาหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือที่แอลกอฮอล์ หน้ากากเฟซชิลด์ (Face shield) ซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้ล้วนแต่เป็นการป้องกันแบบตั้งรับ คือ ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายมนุษย์

ปัจจุบันได้มีอีกหนึ่งนวัตกรรมของประเทศเกาหลีที่มีความน่าสนใจ คือ “ฟิล์มทองแดง” ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัส และจากผลการวิจัยจากประเทศเกาหลีนั้น พบว่าฟิล์มดังกล่าวสามารถช่วยลดการติดเชื้อจากไวรัสและแบคทีเรีย ใช้เวลาฆ่าเชื้อได้ใน 1 ชั่วโมง ซึ่งตัวทองแดงเองก็ได้มีรายงานทางวิทยาศาสตร์ว่าสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ โดยในปี 2558 ได้มีการทดสอบทองแดงกับเชื้อไวรัสโรคซาร์สและเมอร์ส ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสตระกูลเดียวกับเชื้อไวรัสโคโรนา ปรากฎว่าสามารถทำร้ายเซลล์ของไวรัสได้ อ่านต่อ

#ฟิล์มทองแดง #CopperPlus