0

นวัตกรรมช่วยให้ห่างไกลเชื้อโรค ยุค New Normal

นวัตกรรมช่วยให้ห่างไกลเชื้อโรค ยุค New Normal "แผ่นฟิล์มทองแดง" ฆ่าแบคทีเรีย-ไวรัส!!


2020-06-01 17:17:07

นวัตกรรมช่วยให้ห่างไกลเชื้อโรค ยุค New Normal "แผ่นฟิล์มทองแดง" ฆ่าแบคทีเรีย-ไวรัส!! อ่านต่อ


โดย: ผู้จัดการออนไลน์